แสดงรายการค่าคอมมิชชั่น

ข้อมูลแสดงรายละเอียดกค่าคอมมิชชั่น
รหัส ชื่อ เว็บไซต์ ชื่อเจ้าของ ค่าคอมปัจจุบัน(%) สถานะ การกระทำ
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011/04/25 2011/04/25
Garrett Winters Accountant Tokyo 63 2011/07/25 2011/04/25
รหัส ชื่อ เว็บไซต์ ชื่อเจ้าของ ค่าคอมปัจจุบัน(%) สถานะ การกระทำ