แสดงรายการเอเย่น

ข้อมูลแสดงรายละเอียดเอเย่นต์ และสถานะการทำงานของเอเย่น
รหัส ชื่อ เว็บไซต์ ชื่อเจ้าของ LINE ID เบอร์โทรศัพท์ สถานะทำงาน ยอดค้างฝาก ยอดค้างถอน เครดิตตั้งต้น เครดิตคงเหลือ ระดับการทำงาน
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011/04/25 $320,800 61 2011/04/25 $320,800 61 2011/04/25 $320,800
Garrett Winters Accountant Tokyo 63 2011/07/25 $170,750 61 2011/04/25 $320,800 61 2011/04/25 $320,800
รหัส ชื่อ เว็บไซต์ ชื่อเจ้าของ LINE ID เบอร์โทรศัพท์ สถานะทำงาน ยอดค้างฝาก ยอดค้างถอน เครดิตตั้งต้น เครดิตคงเหลือ ระดับการทำงาน