แสดงรายงานเครดิตเอเย่น

ข้อมูลแสดงรายละเอียดเครดิตเอเย่น
รหัส ชื่อ ชื่อบัญชี ธนาคาร เลขที่บัญชี เครดิตตั้งต้น เครดิตคงเหลือ การกระทำ
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011/04/25 $320,800 61
Garrett Winters Accountant Tokyo 63 2011/04/25 $320,800 61
รหัส ชื่อ ชื่อบัญชี ธนาคาร เลขที่บัญชี เครดิตตั้งต้น เครดิตคงเหลือ การกระทำ